No sóc com ella. No em plau llegir

els meus poemes en teatres plens

de gent, ni actuar davant la càmera

mentre un gos lladra. Però sí, em sembla

que també entenc el sexe. I no, no,

tampoc no m’explic la mort. El dissabte

al matí m’agrada anar a la piscina,

no per ofegar-m’hi, sinó a nedar-hi.